www.belgenmonument.nl Op de volgende dagen zijn er rondleidingen of concerten •8 juli - Dick Klomp  •22 juli - Leerlingen van het Beiaardcentrum Nederland, o.l.v. docent Mathieu Daniël Polak  •5 augustus - Aviva Boissevsain en André Kukola  •19 augustus - Wilbert Berendsen In juli en augustus geeft de school op enkele zondagmiddagen een beiaardconcert. Daaraan voorafgaand geeft een Gilde-gids een rondleiding. Concert en rondleiding zijn dan gratis. De rondleiding begint om 14u00, het concert om 14u45.